Zoo Ntawm Kev Txhim Kho Daim iav Txee

- Apr 25, 2019-

Qhov sibtham hu ua daim iav, raws li lub npe qhia, yog phab ntsa hauv qab dai daim iav, nrog rau daim iav.


1. Qhib qhov chaw cia. Nws tau hais tias lub iav txee yog ib qho me me tsuas yog tus Cawm Seej, thiab nws tsis yog ib lub npe. Daim iav tsom iav muaj peev xwm khaws ntau lub khoom qub, thiab lub hwj thiab cov kaus poom tsis tas yuav ntxhov rau hauv lub dab dej.


2. Tsis txhob txhawj xeeb txog tej yam uas tau chwv hauv av. Txhua yam ntawm cov khoom me me yog muab cia rau hauv daim iav tsom iav, uas yog kev nyab xeeb. Nws yuav tsis raug sweep tej yam tawm thaum lawv ntxuav!